آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص بازپرداخت هزينه صدور (۸۱۶) فقره پروانه ساختماني توسط شهرداري سي سخت براي واحدهاي...
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه آرامستان‌هاي کشور
۰۲/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي علي‌آباد دمق دهستان المهدي بخش جوکار شهرستان ملاير استان همدان به شهر
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ورود و ترخيص يک دستگاه پرتو درماني مدل هاليسيون (اهدايي توسط خيرين)،‌ جهت خدمت رساني...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص صدور اعلاميه موضوع بند (۶) ماده (۴۴) کنوانسيون مبارزه با فساد خطاب به دبيرکل سازمان...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه بين دولت‌هاي عضو سازمان همکاري شانگ‌هاي در زمينه همکاري در خصوص حفاظت...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد خريد (۱) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پژوهشگاه قوه قضاييه
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص استمرار اجراي طرح کالابرگ الکترونيک در سال ۱۴۰۳
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين عناوين و جريمه‌هاي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور و مناطق...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۲۶۶۹/ت۶۲۲۱۸هـ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۲
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين نامه پنجره واحد خدمات حمايتي ايرانيان
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۹/۰۳/۱۴۰۳