آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه
۲۸/۰۱/۱۳۹۶
بخشنامه شماره۱۰۰/۴۲۳۶۲/۹۰۰۰ در خصوص دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات مجلس...
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ در خصوص يکنواخت‌سازي در اخذ هزينه دادرسي
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
بخشنامه شماره۱۰۰/۲۴۰۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ در خصوص اعطاي مرخصي به زندانيان محکوم به مناسبت ليالي قدر و...
۰۹/۰۴/۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۸۵۸۳/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص صيانت از محيط زيست، جنگلها، مراتع و منابع آبي
۲۰/۱۲/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص اعطاي مرخصي به زندانيان در ايام نوروز
۱۷/۱۲/۱۳۹۳
نشان اختصاصي محصولات بنياد تعاون زندانيان
۰۸/۰۷/۱۳۹۳
انتصاب جناب آقاي دکتر اصغر جهانگير رياست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به عنوان عضو هيأت...
۲۲/۰۶/۱۳۹۳
ثبت علامت تجاري بنياد تعاون زندانيان
۱۶/۰۲/۱۳۹۳
نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۲۲/۱۰/۱۳۹۲
اصلاحيه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
اساسنامه مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي وابسته به قوه قضائيه
۱۵/۱۲/۱۳۹۱
درخواست افزايش مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي به سيصد هزار ريال
۱۳/۱۲/۱۳۹۱
نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱۰/۱۲/۱۳۹۱