آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي سرخس
۱۹/۰۷/۱۴۰۲
قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي دوغارون
۱۹/۰۷/۱۴۰۲
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني اصلاحي ۵/۱۱/۱۴۰۱
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۵/۰۷/۱۴۰۲
قانون تشکيل سازمان پدافند غيرعامل کشور
۱۸/۰۶/۱۴۰۲
شيوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بي¬سرپرست و بدسرپرست
۰۹/۰۶/۱۴۰۲
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲)
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۷/۰۵/۱۴۰۲
قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سهام سرمايه دور ششم بانک توسعه اسلامي
۰۸/۰۵/۱۴۰۲
قانون الحاق يک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۸/۰۵/۱۴۰۲
قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو
۰۸/۰۵/۱۴۰۲
قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۰۸/۰۵/۱۴۰۲
قانون الحاق يک ماده به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۰۲/۰۵/۱۴۰۲
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کرواسي در مورد کمک و همکاري متقابل در امور...
۲۰/۰۴/۱۴۰۲