آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص ممنوعيت عبور (ترانزيت) بنزين، نفت گاز و هيدروکربورهاي مشابه (موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲)...
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري در استان همدان
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي روشناوند دهستان پس‌کلوت بخش مرکزي شهرستان گناباد استان خراسان رضوي،
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص استقرار و فعاليت واحدهاي متقاضي تا رده (۳) زيست محيطي در پارک فناوري پرديس و پارک...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص امهال يا بخشودگي کامل اجاره¬بهاي اماکن واگذارشده به بخش خصوصي در طول دوره تعطيلي مربوط...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص معافيت مرکز جامع سرطان تبريز و بيمارستان کودکان مرداني آذر تبريز از پرداخت حقوق ورودي...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) نسبت به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح بند (۵) تصويب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده ۱۵ اصلاحي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح بندهاي (۵) و (۶) تصويب‌نامه شماره ۹۸۵/۵۷۵۵۵هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين برنامه اجرايي طرح جامع انرژي کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص الحاق متن به انتهاي تبصره (۲) بند (۲) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اعطاي تسهيلات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخيص صلاحيت کارشناسان و مشاوران
۰۳/۰۲/۱۳۹۹