آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه شوراي عالي اداري در خصوص مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاين
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تغيير عنوان سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور
۱۶/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تغيير مرکز امور حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري با کليه وظايف، اختيارات،...
۱۶/۱۱/۱۴۰۰
دستورالعمل مديريت دانش در دستگاه‌هاي اجرايي
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
الحاق تبصره به بند اول ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شوراي عالي اداري
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص سياست¬گذاري و برنامه‌ريزي کلان بين دستگاه¬هاي اجرايي در جهت رسيدگي به...
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص وظايف و اختيارات مرتبط با نگهداري و بهره‌برداري از اماکن ورزشي متعلق...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اصلاح ساختار سازماني، حذف واحدهاي موازي و سازماندهي مراکز و مؤسسات تحقيقاتي...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ شوراي عالي اداري
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع: «نظام‌نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني» در دستگاه‌هاي اجرايي
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهره‌برداري مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي،...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تأسيس «سازمان ملي مهاجرت کشور»
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح و تصويب دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي
۱۲/۰۶/۱۳۹۶