آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه
۰۳/۰۷/۱۳۹۶
آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
۰۳/۰۷/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان...
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع
۱۸/۰۲/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه...
۳۱/۰۱/۱۳۹۶
دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای...
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن...
۱۸/۱۲/۱۳۹۵