آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
آیین‏نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان « سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
۰۶/۰۷/۱۳۹۵
تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی
۱۱/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای
۱۷/۱۲/۱۳۹۴