آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه¬های استخراج رمزارز (ماینر)
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح برخی از ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۴۹۶۹/ت۵۶۹۵۹ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۹
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خدابنده استان زنجان
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح نظام رتبه‌بندی معلمان
۱۰/۰۳/۱۳۹۹