آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‏های ملت، تجارت و صادرات ایران در قالب صندوق سرمایه‏گذاری...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص عدم دریافت همه یا بخشی از اجاره‌بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان شهریور...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعویق اجاره بها اماکن استیجاری به بخش خصوصی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبات شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبه ششمین جلسه هیأت امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در خصوص مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص متناسب سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
۱۰/۰۷/۱۳۹۹