آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند (ت) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏نهاد
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای...
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده(۳) آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۳۹۸