آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاحیه قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مربوط به قوانین مرتبط با کدهای شوراها و شهرداریها، سلامت، احزاب سیاسی،...
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی...
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
۱۷/۰۲/۱۳۹۹