آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص صادرات فرآورده¬های نفتی که منوط به ارایه گواهی معتبر از منشأ تولید آنها می‌باشد
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
آیین‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‏دیده...
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ و شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یک¬طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۲/۶/۱۳۹۸
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص تعیین حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف¬های تعرفه‌ای کتاب مقررات صادرات و واردات سال...
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر...
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه های اجرایی...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸