آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین¬المللی
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ارائه گزارش کلیه دستگاههای اجرایی جهت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت¬ها و اقدامات...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی بدون پرداخت سود بازرگانی
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات¬رسانی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها...
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
مصوبات جلسه سیزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
مصوبات جلسه چهاردهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹