آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض...
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبات جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت امناء صندوق توسعه ملی
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ساماندهی فعالیت های مستقر در خارج از محدوده های شهری شمال شرق تهران (جاجرود، سعیدآباد،...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه¬های داخلی در...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
حذف جزء¬های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم¬نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه الحاق نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به ترکیب اعضای شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه عضویت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا عبدالرحیمی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸