آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه
۲۸/۰۱/۱۳۹۶
بخشنامه شماره۱۰۰/۴۲۳۶۲/۹۰۰۰ در خصوص دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس...
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ در خصوص یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
بخشنامه شماره۱۰۰/۲۴۰۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به مناسبت لیالی قدر و...
۰۹/۰۴/۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۸۵۸۳/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص صیانت از محیط زیست، جنگلها، مراتع و منابع آبی
۲۰/۱۲/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز
۱۷/۱۲/۱۳۹۳
نشان اختصاصی محصولات بنیاد تعاون زندانیان
۰۸/۰۷/۱۳۹۳
انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت...
۲۲/۰۶/۱۳۹۳
ثبت علامت تجاری بنیاد تعاون زندانیان
۱۶/۰۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
۲۲/۱۰/۱۳۹۲
اصلاحیه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه
۱۵/۱۲/۱۳۹۱
درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال
۱۳/۱۲/۱۳۹۱
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
۱۰/۱۲/۱۳۹۱