آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحیه روزنامه رسمی کشور در خصوص تغییرات آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به حافظان و قاریان...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده ۸ آئین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور
۲۲/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح و تکمیل تبصره ۲ ماده واحده تغییرنام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری (مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹)
۱۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور
۱۷/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی...
۱۴/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۱۴/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶
۱۴/۱۰/۱۳۹۶
سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
پیش‌نویس طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
طرح ملی حفظ قرآن کریم
۱۳/۰۴/۱۳۹۵