آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۲/۶/۱۳۹۸
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص تعیین حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف¬های تعرفه‌ای کتاب مقررات صادرات و واردات سال...
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر...
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه های اجرایی...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در خارج از وقت اداری...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از تصویب...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست¬گذاری...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸