آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي فضاي...
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «طرح‌هاي كلان مركز ملي فضاي مجازي كشور جهت تدوين لايحه بودجه ۱۳۹۲»
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲»
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای...
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
آیین‌نامه اداری ـ استخدامی مرکز ملی فضای مجازی کشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه اداري ـ استخدامي مركز ملي فضاي مجازي كشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس جعفر بلوک‌آذری به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱