آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تأمین برق (انرژی الکتریکی) کلیه مشترکین صنعتی برق
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به مبلغ ده‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال برای خرید تضمینی،...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده( ۲) آیین‌نامه جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان به‌عنوان مرز مجاز ریلی...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۰) آیین¬نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واریز بیست و هشت و یک دهم درصد (۱/۲۸%) درآمد سالیانه دارنده پروانه فعالیت انتقال داده...
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری...
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با...
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور در خصوص نظام آمادگی و رزمایش دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال ۱۳۹۹
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق¬العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت¬گاز از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۷/۰۶/۱۳۹۹