آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه یزد
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ارومیه
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه گیلان
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری رشته‌های پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرستان‌های...
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان‌های کشور
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی
۲۱/۰۳/۱۳۹۳