آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی
۲۶/۱۰/۱۳۹۵
تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۶ هجری شمسی
۱۲/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور)
۲۳/۰۵/۱۳۹۵
سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران
۰۵/۰۵/۱۳۹۵
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی
۰۵/۰۵/۱۳۹۵
الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
اساسنامه مؤسسه جهانی ولایت
۱۸/۰۳/۱۳۹۵
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی
۱۳/۱۱/۱۳۹۴
تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی...
۲۳/۱۰/۱۳۹۴
مصوبه اصلاح بند۳ ماده۲ طرح اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد
۲۴/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر
۲۴/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه اصلاح و تکمیل موادی از آیین‌نامه جایزه ادبی جلال آل احمد
۲۴/۰۹/۱۳۹۴
انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی
۱۶/۰۹/۱۳۹۴