آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه آموزش و پرورش
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
آيين نامه کاهش مصرف کيسه هاي پلاستيکي
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
۰۲/۰۸/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي ماده (۶۵) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق التوليه، حق‌النظاره و هداياي مستقل و ميزان حق‏الزحمه امين يا...
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه کمک هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‏اي کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه مديريت، بهره‌برداري، احداث و توسعه فرودگاه‌هاي غيرنظامي
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون...
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش بنيان
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال آفرين در حوزه وزارت کشور
۱۶/۰۷/۱۴۰۱