آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نياز به گمرک جمهوري اسلامي ايران جهت بررسي پرونده‌هاي مربوط به...
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نياز معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور جهت بررسي شرکتهاي متقاضي استفاده...
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عيدي کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
مصوبات جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تنظيم الحاقيه جهت کاهش مبلغ درآمد ساليانه در پروانه ارايه-دهندگان خدمات ارتباطي و...
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص واريز سه درصد از درآمد ساليانه دارنده پروانه ارايه خدمات دسترسي ماهواره‏اي به حساب...
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش خمام شهرستان رشت استان گيلان
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان خراسان رضوي
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اصلاحات (۱۴۰) رديف تعرفه برخي از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالي و متصوره بازماندگان قربانيان حادثه سقوط هواپيماي...
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره‌وري کارکنان باليني نظام سلامت
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
آيين¬نامه اجرايي کارخانه¬ها و تعميرگاه¬هاي مربوط به هواپيمايي و قابليت پرواز هواپيماها
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان پاوه استان کرمانشاه
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص الحاق بند(۱۰) به ماده(۳) اساسنامه نمونه شرکت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني
۲۳/۱۰/۱۳۹۹