آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجي در مرزهاي کشور
۳۰/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آيين‌نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حکم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري...
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۰۶/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۱) الحاقي ماده (۹) آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۳۰/۰۱/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات...
۲۰/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۳/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
۱۱/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۸) و (۹) «آيين‌نامه اجرائي توزيع سهام عدالت» و الحاق يک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آيين‌نامه...
۱۱/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي...
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال شرکت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها
۱۴/۱۱/۱۳۹۳
تعيين حدنصاب‌هاي مقرر در ماده (۲) آيين‌نامه مالي دهياري‌ها، ماده (۱) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و ماده...
۰۶/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)و (ي) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل...
۰۶/۱۱/۱۳۹۳