آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني پنج کالاي موضوع جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات...
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
۲۹/۰۲/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي
۲۹/۰۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها، تأييد صورت‌هاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول...
۱۱/۰۲/۱۳۹۵
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير...
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ـ
۱۲/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶۵) آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۹/۱۱/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌کارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه
۲۷/۱۱/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
اصلاح جداول شماره‌هاي (۱)، (۲) و (۴) پيوست آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوري...
۲۸/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح بند (د) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور
۲۸/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح جزء (۱۶) بند (ج) ماده (۱) آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات گردشگري...
۲۳/۰۸/۱۳۹۴