آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات هفتاد و سومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پيش¬امضا (پاراف) و امضاي موقت سند الحاقي اصلاح قانون موافقتنامه حمل...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش¬امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همکاري در حفظ نباتات و قرنطينه گياهي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ويديويي تا انتهاي سال ۱۴۰۳
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جبران خسارات وقوع زلزله‌هاي مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ و ۳/۱۰/۱۴۰۱ در شهرستان‌هاي بشرويه و طبس
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه نحوه‌ برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مرکزي، شوراهاي مناطق و هيئت بازرسان سازمان نظام روان¬شناسي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و اقتصاد رقومي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال آفرين در حوزه راه و شهرسازي
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص استفاده سازمان مرکزي تعاون...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
الحاق جزء (ف) به بند (۹) تصويب نامه شماره ۶۵۰۱۰ /ت۳۱۲۰۱هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
آيين¬نامه حمايت از توليد، دانش ‎بنيان و اشتغال ‎آفرين در حوزه ورزش و جوانان
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه مالي موضوع ماده (۱) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها
۲۴/۱۲/۱۴۰۱