جستجو
پرسش و پاسخ
پاسخ: به منظور بررسی آگهی، لطفا شماره مکانیزه خود را اعلام نمایید. آگهی های قانونی بعد از پرداخت هزینه آگهی حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، چاپ می گردند. در صورت عدم چاپ بعد از بازه زمانی مذکور، لطفا با واحد آگهی ها به شماره 55602050-4 داخلی 251 تماس حاصل نمایید.
پاسخ: به روزرسانی سایت دستور در حال پیگیری و انجام می باشد.
پاسخ: لطفا با امور مشترکین شماره تماس 55602050-4 داخلی 338 تماس حاصل نمایید. علاوه بر آن می توانید از طریق بارکد پستی ارسالی به شماره همراه ثبت شده، مرسوله خود را پیگیری نمایید.
پاسخ: خرید کتب هم به صورت حضوری با مراجعه به بخش انتشارات روزنامه رسمی کشور وهم از طریق سایت روزنامه رسمی کشور بخش انتشارات امکانپذیر می باشد.
پاسخ: با سلام
نام کاربری شما غیر فعال گردیده است. لطفا با شماره 55169090 خانم ملکوتی به منظور فعال سازی تماس حاصل نمایید
پاسخ: پس از ورود به صفحه شخصی خود در سایت روزنامه رسمی کشور، با انتخاب گزینه "اشتراک محصولات روزنامه رسمی" و انتخاب مورد درخواستی و پرداخت هزینه اشتراک سالیانه برای درخواست ثبت می گردد.
پاسخ: پس از ورود به صفحه شخصی خود از طریق لینک "خدمات الکترونیکی روزنامه رسمی" نسبت به انتخاب خدمت مورد نظر اقدام نمایید.
هزینه خدمات الکترونیکی از روی شارژ حساب در روزنامه رسمی کشور کسر می گردد. تا زمانی که به میزان هزینه خدمت انتخابی، موجودی وجود داشته باشد خدمت الکترونیکی ارائه می گردد.
پاسخ: پس از ورود به صفحه شخصی خود و انتخاب گزینه "درخواست نسخه کاغذی" می توانید مشخصات درخواست خود برای ارسال تکمیل نمایید.
پاسخ: پس از ورود به صفحه شخصی خود با استفاده از لینک "آگهی های ارسال شده/پیگیری آگهی" و انتخاب آگهی مورد نظر وضعیت آگهی نمایش می یابد.
پاسخ: پس از ثبت نام در سایت روزنامه رسمی کشور و ورود به صفحه شخصی خود از طریق لینک پرداخت هزینه آگهی می توانید نسبت به پرداخت حق الدرج اقدام نمایید.
* پرسش شما:
* ایمیل:
پیگیری پرسش
* کد رهگیری: