راهنما

راهنمای جستجوی قوانین و مقرراتجهت مشاهده آخرین مجموعه قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی کشور، از منوی سمت راست گزینه «قوانین و مقررات» را انتخاب نمایید. در بخش جستجو عنوان و یا بخشی از متن قانون مورد نظر خود را وارد نمایید. می توانید بازه جستجو خود را نیز از طریق «از تاریخ ـ تا تاریخ» انتخاب نمایید. سپس برای نمایش نتایج جستجو، دکمه «جستجو» را انتخاب نمایید.

لازم به ذکر است لینک سایت دستور به رنگ آبی در زیر عبارت آخرین قوانین و مقررات ذکر شده است.روی قانون و مقررات مورد نظر بعد از نمایش جستجو کلیک کرده، تا فایل آن نمایش داده شود.