منشور اخلاقی

روزنامه رسمی کشور به منظور گسترش ارزشهای اسلامی و انسانی با هدف ارائه بهتر خدمات و تکریم انسانها، مفاد این منشور را سرلوحه رفتار سازمانی خود قرار داده است. جهت مشاهده منشور اخلاقی بر روی لینک کلیک نمایید.

لینک منشور اخلاقی

تماس با ما

 

نام شرکت : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

تلفن شرکت :55602054 و 9-55604095

تلفن گویا :3- 55602050

نمابر: 55639138


تلفن واحد آگهی ها:4-55602050 داخلی های 251 ، 252 و 257


تلفن اشتراک نسخه الکترونیکی(ایمیل):4-55602050 داخلی 273

تلفن واحد انتشارات و واحد امور مشترکین (نسخه کاغذی):4-55602050 داخلی 338 و شماره تماس : 55635904

کدپستی:  1114764641            صندوق پستی:113659137

نشانی اینترنتی:
    www.rrk.ir 

پست الکترونیکی :
Info@rrk.ir
 

پست الکترونیکی جهت ارسال آگهی های دعوت از بستانکاران، دعوت مجمع و کاهش سرمایه: Davat@rrk.ir

 

آدرس : تهران ضلع جنوبی پارک‌شهر-خیابان بهشت- جنب شورای اسلامی شهر تهران