آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اجراي پروژه خط ريلي شلمچه تا بصره توأم با اجرا و احداث پل بر روي اروندرود
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) سال ۱۴۰۰
۳۰/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۹۰۵/ت۵۹۰۹۰هـ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۸/ت۵۸۰۰۸هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
برنامه ملي تقويت کسب و کار، معيشت مرزنشينان و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعديل و اجراي جريمه‌ها و ساير حدنصاب‌هاي ريالي تعيين‌شده در قانون امور گمرکي
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۲۲۱۴/ت۵۶هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۹ و اصلاح بعدي
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص باقيمانده تعهدات دولت براي...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص سهم آورده دولت در ايجاد...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اقدام شوراي عالي اداري براي تغيير ماهيت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و...
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اقدامات دستگاههاي اجرايي مبني بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين مباشر و ساز و کارهاي...
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص طرح خريد، ذخيره‌سازي و...
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي غلام¬علي حيدري به عنوان استاندار چهارمحال و بختياري
۰۸/۰۹/۱۴۰۰