آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الزامات حاکم بر اينترنت اشياء در شبکه ملي اطلاعات
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تعيين تکليف وظايف اجرايي شوراي عالي انفورماتيک
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با عنوان « سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات»
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع: سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
تعيين تکليف دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني
۰۶/۰۷/۱۳۹۵
تصميم‌گيري در خصوص شوراهاي عالي موازي با شوراهاي عالي فضاي مجازي
۱۱/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع: سياست‌هاي حاکم بر برنامه ملّي بازي‌هاي رايانه‌اي
۱۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملي فضاي مجازي
۲۲/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي کشور با موضوع توسعه فضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع سياست‌هاي ساماندهي خدمات پيامکي ارزش افزوده و پيامک انبوهدر شبکه‌هاي...
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
مصوبات جلسه پانزدهم شوراي عالي فضاي مجازي درخصوص تعريف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملي اطلاعات و بودجه...
۲۳/۱۱/۱۳۹۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص سياستهاي حاکم بر راه‌اندازي نقاط تبادل ترافيک داخلي (IXP) و ايجاد...
۱۳/۰۵/۱۳۹۲