آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره‌برداري از (۹۰) هکتار از پلاک ثبتي (۹۵) فرعي از (۱۳۱) اصلي، واقع در بخش...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تنفيذ اعتبارات مربوط به سال ۱۴۰۱ در تصويب¬نامه شماره ۲۴۲۷۹۱/ت۶۱۱۰۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري ساختمان وزراء واقع در خيابان خالداسلامبولي به نهاد رياست جمهوري
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
فهرست کالاها و اقدامات آسيب رسان به سلامت در سال۱۴۰۲
۱۷/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۳۸۳۵۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۳/۶ شيوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ...
۱۷/۰۵/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۷/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۰۷/ت۶۱۳۳۵هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۲
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مرکزي، شوراهاي مناطق و هيئت بازرسان سازمان نظام...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲۳) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۵) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن) و (ص) تبصره...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و کلان‌شهرها
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي که خدمات آنها در داخل شهرها و محدوده روستاها، مستلزم...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲