آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري دارايي¬هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانکها
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ تسهيم درآمد تضمين¬شده دارندگان پروانه‏هاي کارور(اپراتور)هاي مجازي تلفن...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
برنامه جايگزيني شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاري)
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي براي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي مسائل و مشکلات بازار نهاده‌هاي دامي و معدوم‌سازي جوجه‌هاي يک روزه
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) الحاقي به جزء (۱) تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازي نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي به منظور تأمين سرمايه...
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت ۵۸۰۶۸ هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت نفت کوره مصرفي کارخانه‌هاي سيمان از ابتداي مهرماه تا پايان اسفندماه ۱۳۹۹
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شماره يک جلسه نوزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳۷) آيين نامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه الحاق تبصره به ماده ۱۳۲ آيين دادرسي کار
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
مصوبات جلسه هجدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۶/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نرخ‌ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني ماشيني (مکانيزه) خودروها و موتور سيلکت‌ها
۲۶/۰۹/۱۳۹۹