آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مصوبه اعمال حد نصاب نمره مرحله دوم مصاحبه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
سند ملي خواندن و ترويج مطالعه مفيد
۲۳/۰۳/۱۴۰۳
اساسنامه سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه تأييد انتخاب رئيس مرکز پژوهش و آموزش عالي قرآن و علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، قائم‌مقام...
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه اصلاح ماده ۴ آيين‌نامه شوراي تخصصي حوزوي
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه تعيين ترکيب اعضاي هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت‌هاي عالي تجديدنظر وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري...
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه آيين‌نامه شوراي ارزشيابي هنرمندان صنايع‌دستي، هنرهاي سنتي و ميراث‌داران تمدني
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوين نقشه راه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و الگوي ارزيابي اجراي...
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه اساسنامه بنياد ملي پويانمايي ايران
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه راه اندازي شهر جهاني نوآوري و فناوري‌هاي نرم و صنايع فرهنگي و خلاق کشور
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه ارتقاء مرکز تعاملات بين‌المللي علم وفناوري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري...
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه اعطاء فرصت فراگيري زبان فارسي به دانشجويان بين‌المللي همزمان با تحصيل آنها در ايران
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه «خروج تصميمات و آراي صادره از هيأت‌ها و کميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
تأسيس مؤسسات مديريت جمعي حقوق مالکيت ادبي و هنري
۱۹/۱۲/۱۴۰۲