آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه¬های داخلی در...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
حذف جزء¬های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم¬نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه الحاق نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به ترکیب اعضای شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه عضویت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا عبدالرحیمی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
لغو تصویب نامه شماره ۱۳۳۴۱۸/ت۵۴۹۸۸هـ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
الحاق تبصره به بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ و ماده (۲) آیین نامه اجرایی بندهای...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش
۲۱/۱۱/۱۳۹۸