آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص لازم‌‌الاجراءشدن ماده (۱۲) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی¬ها (موضوع ماده...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۴۷) به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هادی حق شناس به عنوان استاندار گلستان
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسین کلانتری به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله...
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن شرکت‌های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک...
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص انتقال «شرکت‌های آب منطقه‌ای»، «سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت توسعه منابع آب و...
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای امیدعلی پارسا به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص معافیت پرداخت هزینه گاز مصرفی استانهای گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه یافته برای برقراری فوق‌العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه...
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و...
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
۱۹/۰۳/۱۳۹۸