آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص نحوه دریافت باقیمانده حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در صورت...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال به سازمان برنامه و بودجه کشور...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اردبیل
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستاهای حسن‏آباد شورین، علی‏آباد پشت شهر و قاسم‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۱۰ر۱۳۷ر۲۹)...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری...
۲۷/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران
۲۷/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸
۲۷/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در مورد اضافه شدن معاون ذیربط معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلتها
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ارسال اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوشاب استان خراسان‌رضوی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸