آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی...
۱۰/۱۱/۱۳۹۵
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
۲۸/۰۵/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معرفی یک نفر قاضی برای عضویت...
۲۳/۰۵/۱۳۹۵
اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص بخشنامه «یکنواخت‌سازی اخذ هزینه...
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان...
۰۶/۰۴/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی...
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه
۳۰/۰۱/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت...
۱۱/۰۱/۱۳۹۵