آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فهرست قوانین منسوخ صریح مرتبط با کدهای انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محیط زیست
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۴/۰۵/۱۳۹۷
قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
۰۴/۰۵/۱۳۹۷
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون آیین د ادرسی کیفری
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
قانون تفسیر جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰
۰۱/۰۳/۱۳۹۷