آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف...
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات...
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد،...
۲۹/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
۲۲/۰۳/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر...
۰۵/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی
۰۵/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۸۳۹/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن...
۲۷/۱۲/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای...
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف
۰۱/۱۲/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹...
۰۱/۱۲/۱۳۹۷