آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
الحاق تبصره به ماده (۷۷) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه ارزش¬گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
الحاق جزء (۳) به بند (ب) ماده (۳۵) آیین¬نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی ماده (۳) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
شیوه‌نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات...
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح تبصره ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی...
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸