آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضائیه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی
۲۱/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید...
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
۳۰/۰۴/۱۳۹۸