آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه موضوع تحت پوشش قراردادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
الحاق بند (۱۲) به ماده (۳) موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۳۹/ت۳۱۶۴۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱
۱۷/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۱
۱۰/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۷۳۱۶/ت۲۸۲۱۳هـ مورخ ۵/۵/۱۳۸۴
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح بندهای (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
الحاق تبصره (۲) به ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری...
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
حذف ردیفهای (۱۰) و (۱۱) فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰
۲۷/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح تصویبنامه درخصوص پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان شاغل و غیرشاغل و خانواده...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۷۷/ت۲۰۶۲۸هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش‌آموز...
۱۲/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استانهای گیلان، مازندران، گلستان
۰۷/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
۰۷/۰۲/۱۳۹۱