آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال ۱۳۹۸
۱۳/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ ۵۳۰۰۰۰)...
۱۳/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان علی‌آباد استان گلستان به علی‌آباد کتول
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر استان بوشهر
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان ایلام
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بویر احمد در استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
الحاق متن به بند (۵) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف (موضوع بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله...
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‏نامه اجرایی قانون شکار و صید
۱۸/۱۰/۱۳۹۸