آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰۳۲/۱۹۰۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ شورای عالی اداری
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران...
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری بهینه از خدمات «پژوهشکده امور اقتصادی»
۲۲/۰۲/۱۳۹۵
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری، به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی،...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
اصلاح مصوبه شماره ۸۱۹۰۳/۱۹۰۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش‌آموزان
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی...
۰۲/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شورای ‌عالی اداری درخصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت‌های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات...
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
مصوبه شورای ‌عالی اداری درخصوص نظارت و کنترل بر توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و...
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»
۱۱/۰۹/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی اداری در مورد «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی»
۱۱/۰۹/۱۳۹۳