آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
۱۶/۱۱/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی»...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحیه
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند «ه‍ـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین درخصوص همکاری در زمینه بهداشت و...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه‌مشارکت وزارتخانه های مجری طرح‌های ملی درتدوین و اجرای پیوست فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه تشکیل کارگروه رصد فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌تأسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروه‌های معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸