آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۱۲/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱۱/۰۳/۱۳۹۳
الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
۰۷/۰۳/۱۳۹۳
حذف بند (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه
۲۲/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی
۰۱/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (هـ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱) آئین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی
۱۸/۱۲/۱۳۹۲
الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح بند (ن) الحاقی به ماده (۱) و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۲) آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل...
۱۴/۱۰/۱۳۹۲