آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین‌الملل وارده و صادره
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه‌های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۰ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان...
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفههای فروش خدمات اطلاع رسانی، نقشهها و نشریات آماری مرکز آمار ایران
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص نحوه دریافت باقیمانده حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در صورت...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال به سازمان برنامه و بودجه کشور...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اردبیل
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستاهای حسن‏آباد شورین، علی‏آباد پشت شهر و قاسم‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۱۰ر۱۳۷ر۲۹)...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری...
۲۷/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران
۲۷/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸
۲۷/۰۴/۱۳۹۸