آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه های اجرایی...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در خارج از وقت اداری...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از تصویب...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست¬گذاری...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴)...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی،...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید روح‌اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای
۲۰/۰۵/۱۳۹۸