آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی
۱۱/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۰۱/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه
۱۲/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
۱۳/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۳۱/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
۳۱/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل...
۳۰/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور
۳۰/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری...
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۰۶/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۱) الحاقی ماده (۹) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۳۰/۰۱/۱۳۹۴