آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
۱۱/۱۲/۱۳۹۰
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها
۲۵/۱۱/۱۳۹۰
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استانها
۲۱/۱۰/۱۳۹۰
اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
۱۳/۰۹/۱۳۹۰
تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
۰۹/۰۹/۱۳۹۰
اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده...
۳۰/۰۸/۱۳۹۰
« بخشنامه»
۳۰/۰۸/۱۳۹۰
تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰
۲۳/۰۷/۱۳۹۰
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
۱۴/۰۷/۱۳۹۰
بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه
۳۱/۰۶/۱۳۹۰
رؤسای محترم کل دادگستری‌ استان‌ها
۱۹/۰۶/۱۳۹۰
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
۲۲/۰۴/۱۳۹۰
روسای محترم کل دادگستری استان‌ها
۱۰/۰۳/۱۳۹۰
اصلاحیه تبصره ماده۷ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۸۸
۲۷/۰۲/۱۳۹۰
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۱۲/۱۲/۱۳۸۹