آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان علی‌آباد استان گلستان به علی‌آباد کتول
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر استان بوشهر
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان ایلام
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بویر احمد در استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
الحاق متن به بند (۵) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف (موضوع بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله...
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‏نامه اجرایی قانون شکار و صید
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران...
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص صادرات سیب درختی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خروج صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص،...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸