آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان¬های مناطق آزاد...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش مساحت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال ۱۳۹۸
۱۳/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ ۵۳۰۰۰۰)...
۱۳/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی
۲۹/۱۰/۱۳۹۸