تماس با ما

 

نام شرکت : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

تلفن شرکت :55602054 و 9-55604095

تلفن گویا :3- 55602050

نمابر: 55639138


تلفن واحد آگهی ها:4-55602050 داخلی های 251 ، 252 و 257


تلفن واحد امور مشترکین(اشتراک نسخه کاغذی):4-55602050 داخلی 258

تلفن واحد انتشارات(فروشگاه کتاب):4-55602050 داخلی 338 و شماره تماس : 55635904

کدپستی:  1114764641            صندوق پستی:113659137

نشانی اینترنتی:
    www.rrk.ir 

پست الکترونیکی :
Info@rrk.ir
 

 
آدرس : تهران ضلع جنوبی پارک‌شهر-خیابان بهشت
- جنب شورای اسلامی شهر تهران